Kết quả tài chính năm 2023 và quý 2024 của Hikvision!📈

kết quả tài chính năm 2023 và quý 2024 của Hikvision!📈

Ngày 28 tháng 4 năm 2024 , Hàng Châu, Trung Quốc – Hikvision đã công bố kết quả tài chính cả năm 2023, báo cáo tổng doanh thu là 89,34 tỷ RMB, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty là 14,11 tỷ RMB, đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (YoY) là 9,89%. Tổng cổ tức bằng tiền mặt (đã bao gồm thuế) lên tới 8,40 tỷ RMB, bằng 59,52% lợi nhuận ròng phân bổ cho các cổ đông của công ty.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính ở nước ngoài của công ty tăng 8,83% so với cùng kỳ lên 23,98 tỷ RMB, chiếm 26,84% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính trong nước là 46,81 tỷ RMB, chiếm 52,40% tổng doanh thu và doanh thu từ hoạt động kinh doanh đổi mới là 18,55 tỷ RMB, chiếm 20,77% tổng doanh thu.

Hikvision cũng đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024. Công ty báo cáo doanh thu hàng quý là 17,82 tỷ RMB, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông của công ty trong quý đầu tiên là 1,92 tỷ RMB, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hikvision đạt được sự ổn định cao hơn trong hoạt động và tiếp tục tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Công ty đã từng bước xây dựng và cải tiến hệ thống công nghệ AIoT, đồng thời đưa ra các sản phẩm, giải pháp dựa trên kịch bản phục vụ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Trong tương lai, Hikvision vẫn cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của cộng đồng và doanh nghiệp bằng các công nghệ của mình. 

Các bạn có thể xem đầy đủ :  Báo cáo tài chính HIkvison 2023   

Và vào cáo tài chính Hikvison quý 1 -2024 tại đây

Báo cáo tài chính hikvison 2023 , báo cáo tài chính quý 1 – 2024 hikvison, hikvision việt nam 

Trả lời