Hướng dẫn nhận đồng chia ( xch ) miễn phí từ CHIA official

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG NẾU BẠN MUỐN DÙNG POOL!!

https://achia.co xin forward lại một tin quan trọng từ CHIA official:
Với những ai chưa có CHIA trong ví của mình (0CH) thì sẽ không được dùng pool offical, bạn phải có vài điểm mojo (1 mojo = 1 phần ngàn tỷ CHIA) để tạo smart contracts. Để làm điều này, team CHIA offical đã mở hầu bao tặng tất cả mọi người 100 mojo (0.0000000001 XCH) để chuẩn bị cho official plot tại https://faucet.chia.net/.

Nói tóm lại bạn vào https://faucet.chia.net/ để nhận CHIA miễn phí và để chuẩn bị dùng official pool.

Và một lần nữa, https://achia.co xin cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ bằng cách đăng kí. Nhóm sẽ update thường xuyên

Trả lời