Cách tạo Plot từ PowerShell mà không cần phải bật Chia network

Cách tạo Plot từ PowerShell mà không cần phải bật Chia network – Dĩ nhiên là đã có Chia trên PC – giao diện GUI của Chia ngốn rất nhiều RAM. hãy tận dụng cách này ưu tiên Ram để vẽ Plot nhanh hơn
Mở powershell
Dán dòng này vào
cd $env:userprofile\AppData\Local\Chia-Blockchain\app-*\resources\app.asar.unpacked\daemon\
Dán thông số này vào
.\chia plots create -k 32 -b 4000 -r 1 -n 1 -t D:\2 -d D:\chia
giải thích thông số:
-b 4000 (4000 là setting RAM tùy bạn muốn ram bao nhiêu thì thay đổi thông số này)
-r 1 (setting luồng của CPU)
-n 1 (setting Paralle hay chạy 1 Plot)
D:\2 (setting Temp)
D:\chia (setting nơi chứa Plot khi hoàn thành)
Nhìn hình để hiểu thêm nhé. Chúc các bạn thành công
bạn cũng có thể mở nhiều cửa sổ Powershell và chạy nó nếu CPU và Ram bạn phù hợp.

Trả lời