Tư Mã Ý có sợ vợ ?

” Tôi chỉ muốn trọn đời trọn kiếp tai tôi nằm trong tay phu nhân” Câu nói nổi tiếng của Tư Mã ý với vợ mình.
Năm Kiến An thứ 12, Tháo cùng bá quan chè chén linh đình ai cũng hết thùng sài gòn đến thùng tiger duy chỉ có Tư Mã Ý là không động giọt rượu nào mà tập trung cao độ… phá mồi, mặc cho đồng liêu đủ kiểu o ép.
Tháo lúc đó đã ngà ngà nhưng chuyện này không thể lọt khỏi mắt của ông, thế là ông hỏi Tư Mã Ý:
– Ngươi vì sao không uống?
Ý ấp úng một hồi, đáp:
– Bẩm chủ công, thần trong người không khỏe nên…
Tháo nổi giận cắt ngang:
– Nói dối. Ngươi sắc mặt hồng hào, tinh thần tươi tỉnh, cử động tự nhiên, bệnh ở đâu ra? Nói thật đi.
Ý cúi đầu nửa ngày, cuối cùng mới hạ quyết tâm, lí nhí:
– Ngày mai lão bà muốn đi mua sắm, nên hôm nay không cho uống rượu…
Xung quanh liền cười ầm lên, chỉ có Tháo nghiêm nghị hỏi:
– Ngươi tài trí hơn người, có biết anh hùng chân chính là thế nào không?
Ý nghe tới đây thì thấy quen quen, bèn tua nhanh đến đoạn cuối:
– Thần ngu dốt, không hiểu ý của chủ công.
Tháo đắc ý ừm một tiếng, đoạn nói:
– Người xưa nói tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ý nói anh hùng chân chính là phải biết sợ vợ.
Sợ vợ là một chuyện tốt. Sợ vợ dạy chúng ta biết làm sao để nhẫn nại, sợ vợ dạy chúng ta biết làm sao để sống lâu, sợ vợ dạy chúng ta biết làm sao để đoạt thiên hạ.
Kẻ nào không biết sợ vợ thì đưa vợ đây ta sợ dùm cho.
Chúng nghe lời ấy thì ôm bụng cười nghiêng ngả, duy chỉ có Ý cho là phải, lại càng ra sức cúc cung với vợ. Sau đó, đối thủ của ông ta lần lượt chết hết, tam quốc quy Tấn, thiên hạ thống nhất.

Trả lời