Tào Tháo – bậc thầy marketing – Tôi giỏi thời bình, gian hùng thời loạn

*Tào Tháo – bậc thầy marketing ” Tôi giỏi thời bình, gian hùng thời loạn”
Cuối thời đông hán, một số học giả rảnh dỗi luận đàm các nhân vật của triều đình cho vui, nhưng bởi bình quá chuẩn xác nên trở nên nổi tiếng, được sự suy tôn của người đời bấy giờ. và nổi lên hồi ấy, có Hứa Tử Tương hay còn gọi “Influencer” Hứa Thiệu.
Để marketing cho bản thân Tào Tháo quyết tâm mượn lời của Hứa Tử Tương để tạo tiếng tăm cho mình.
Nhưng khác gì Ngọc Trinh bây giờ, gặp người nổi tiếng không dễ.
Với thủ đoạn của mình, Tháo nhờ cha Tào tung là quan lớn trong triều, trực tiếp mang quà cáp tới, rồi qua luốn cả anh họ của Hứa Thiệu nhờ nói giúp các kiểu, Nhưng khác với bình luận của Tạ Biên Cương, ông không dễ dàng buông lời bình luận mà trả quà, từ chối thẳng thừng làm cho Tháo vừa thẹn vừa giận.
Túc trí đa mưu.
Sau bao ngày mật phục, Hứa thiệu 1 ngày đi về thăm quê, Tháo khi ấy làm quan nhỏ quản lý bắc Lạc Dương, biết tin Hứa thiệu đi qua khu mình quản lý, đã cài cắm, gài thế bắt lên công đường vì tội : Tổ chức banh bóng qua internet lên tới ngản tỷ đồng, rồi karaok tay vịn, đi chơi lung tung khi xã hội giãn cách…
Tào tháo cuối cùng đã đùa Hứa Thiệu vào chỗ hàm ơn Tào tháo mà bình rằng: Ngày là năng thần thời trị, gian hùng thời loạn. Nhờ câu này Tháo đã chở lên rất nổi tiếng.
Với chiến lược marketing này, uy tín của tào tháo tăng lên, hiền tài quy phục là bộ đệm, bệ phòng hình thành sự nghiệp hiển hách của Tháo đại ca.

Trả lời