Có nên học theo Tào Tháo, Tư Mã Ý khi khởi nghiệp ?

Nhiều người hâm mộ Tào Tháo hay Tư Mã Ý, thậm chí tôn sùng và học theo cách sống của họ. Việc này thì cũng tốt thôi
Ngặt một nỗi…
Tào Tháo là “con ông cháu cha”, ông làm Trung thường thị, cha làm Thái úy, tiền bạc sau khi chiêu mộ quân khởi nghĩa thì vẫn dư dả đến mức lính của Đào Khiêm nổi lòng tham.
Tư Mã Ý là con cháu nhà quan, ông cha cụ cố đều làm quan, Tư Mã là đại gia tộc, tiền bạc không biết bao nhiêu nhưng nhiều đời làm quan thì tự hiểu rồi đó.
Cho nên, học theo Tư Mã Ý hay Tào Tháo cũng không sao, nhưng nếu bạn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì vui lên đi, hoàn cảnh của bạn không khác gì Lưu Bị.
Tiếc rằng,
thời bây giờ làm gì còn có Khổng Minh.

Trả lời