Cách ẩn giỏ hàng trong wordpress woocommerce 2022

Vì  mục đích cá nhân mình muốn ẩn ” thêm vào giỏ hàng ” trong wordpress nên mình đã cố gắng tìm hiểu trên google. Nhưng lòng vòng các kiểu toàn bộ mình đều không thành công khi ẩn ” giỏ hàng”.

CÁC CÁCH GOOGLE CHỈ 

Tạo tệp PHP mới

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một tệp mới “no-add-to-cart-button.php” và lưu vào thư mục yourthemefolder / woocommerce. Nếu thư mục woocommerce không có sẵn trong thư mục chủ đề của bạn, bạn sẽ tạo nó. Đây là mã của tệp PHP đó:

====> CHỊU MÌNH LÀM THEO Y TRANG, CỐ GẮNG ĐỌC CODE VẪN KO DC

Tình huống 2: Ẩn Giá & Nút Chỉ dành cho Khách hàng đã Đăng xuất

Mở tệp functions.php của bạn và thả mã sau vào cuối tệp.

===> CHỊU LUÔN, KO ĐỘNG ĐẬY GÌ

Tình huống 3: Chỉ ẩn nút Thêm vào giỏ hàng

Mở tệp functions.php của bạn và thả mã sau vào cuối tệp.

===> THUA LUÔN

Cuối cùng mình tìm được một bài viết ” How to Hide ‘Add to Cart’ Button in WooCommerce ” và làm theo thêm đúng 1 dòng code là xong

add_filter( 'woocommerce_is_purchasable', '__return_false');
Hoàn tất ^_^

ẩn nút Thêm vào giỏ hàng

TRONG QUÁ TRÌNH NÀY MÌNH ĐÃ MÒ RẤT KHỐ SỞ, VẬY AI LÀM KO DC, IB FACEBOOK MÌNH MÌNH HỖ TRỢ

https://www.facebook.com/vantindaklak/

 

Trả lời