Bài 3: Hàm print trong Python, cách máy tính nói với mình

Mình có thể lập trình để máy tính nó nói  : Alo chào bạn nhé!  nhưng bài hôm nay mình chưa học điều đó, mà  mình học lập trình để nó hiển thị lên màn hình dòng chữ : alo chào bạn nhé! 

1, Hàm print trong Python.

Để hiển thị lên màn hình mình sử dụng câu lệnh Print nhé các cháu và đây chú gõ dòng code, hệt như bài đầu tiên mình học

print (“alo chào bạn nhé!:)

kết quả là đây

chán! dễ thật luôn ấy, hệt như bài đầu, vậy có gì mới trong bài 3 hôm nay ??? và đây.

2, Thay đổi ngắt dòng print.

Mặc định thì mỗi lần chúng ta print dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt dòng cho dòng tiếp theo, tức là khi mình gõ code

print(“xin chào”)

print(“có gì mới”)

thì nó sẽ mặc định in ra 2 dòng

để nối dòng ta dung thềm key end=” ” end có thể là khoảng trắng, ký tự gì đó tuỳ các con nha

VD :
print(“xin chao”, end=” ” )

Print ( “có gì mới”)

Kết quả mọi người xem nó hiển thị lên 1 dòng nè

Hay chưa?? đều gì sẽ xảy ra nếu thay end=” + ” mà không phải khoảng trắng ?

print(“xin chao”, end=” + ” )

Print ( “có gì mới”)

vui chưa mọi người có thể cho end=” cái gì mình muốn ^_^ ” và thử nghiệm nhé!  vậy ngoài end ra còn các lựa chọn nào khác

3, In các ký tự đặc biệt và lựa chọn tham số print

Bài toàn đặt ra là ? làm sao để máy tính xuất hiện thông báo  : Tôi tên là ” Nam”   —> mọi người chú ý dấu nháy kép ” đó

nếu viết code :

print(“tôi tên là “Nam” “)  — > lỗi luôn ko chạy 

vì vậy trong python để in các ký tự đặc biệt : ” ‘ … thì người ta dùng dấu \ trước ký tự đặc biệt \”

và code bài toàn trên xử lý như thế nào? các con tự giải đi  – coi như 1 bài tập

OK bây giờ kiến thức nâng cao tý  : các con ai hiểu thì hiểu, mà không hiều thì thử thực hành code với các tham số nó rồi hiểu

\n ngắt xuống dòng và bắt đầu dòng mời — kiểu như mặc định của print nè ^_^
\t đẩy nội dung phía sau nó cách 1 tab.
\a chuông cảnh báo.
\b xóa bỏ khoảng trắng phía trước nó.

Chú ví dụ phát :

print(“Ví dụ cái gì mà ví dụ hoài \t”)
print(” không thấy chán à ??”)

4, Tổng kết.

Dễ, nhưng bài hôm nay học tới đây thôi,  chứ nhanh quá sợ không còn gì để học

5, Bài Tập luyện

văn ôn và luyện, luyện hay ăn gà rán

Bài tập 5.1.

Hãy thử hàm print() với các \a ,\b,\n

Bài tập 5.2

chạy code

print(” xin chào”) , sau đó thay chứ p bằng chữ hoa  chạy xem dc ko ? bỏ dấu ” hết đi xem dc ko ?

 

 

 

Trả lời