Tag Archives: Mạng 5G

Mạng 6G sẽ định hình cuộc sống con người từ năm 2030

Trong phiên bản sách trắng thứ ba về công nghệ 6G, các nhà nghiên cứu tại vivo tin rằng 6G sẽ góp phần định hình cuộc sống con người từ năm 2030. Trong hai năm gần đây, ngành công nghiệp di động đã dần hình thành một hướng đi chung về các loại hình dịch […]