Tag Archives: đang học zoom bị out

Cách khắc phục -đang học laptop với Zoom thì bị thoát ra

Đang học online với zoom thì bị out ra ngoài có 2 lỗi phổ biến lớn nhất trên PC và laptop 1. yêu cầu cấu hình máy Yêu cầu băng thông 2.0 Mbps tải lên và tải xuống đối với một màn hình 2.0 Mbps tải lên 4.0 Mbps tải xuống đối với hai màn […]