Hướng dẫn setup main 8 VGA Biostar TB250+ sử dụng 6-8 VGA

– Bước 1 : Cài win UEFI bằng USB( Win 10 Pro- 64 bit ), chì gắn main ram cpu ssd ( ko cần gắn VGA )
– Bước 2 : Vào Bios chỉnh PCI 1 – 6 qua chế độ Gen 1, PCI EX – chỉnh qua gen 1 . F10 save
– Bước 3 : Cắm 6 VGA vào cài driver ( để cho win nhận đủ 6 VGA, chấm than hay nhận đều cài driver ). Đến khi nhận đủ 6 VGA ( nêu có chấm than cũng được )
– Bước 4 : Vào bios chọn Mining ( chọn dòng số 2 ), Enable Abrove 4G, Disable VT-D
– Bước 5: Vào win xem nhận đủ 6 VGA chưa ( nhận đủ 6 VGA không chấm than )
– Bước 6: Gắn VGA 7 retart máy lại cài driver. Nhận ok
– Bước 7: Gắn VGA 8 retart máy cài driver. Nhận ok
– Bước 8: Retart lại toàn bộ vào win và setup
1 số đặc điểm cần lưu ý :
– Kiểm tra để chắc chắn Riser ( 8 sợi đều hoạt động tốt, ko tụt hash, không nhận tín hiệu )
– Win cái theo chuẩn UEFI ( hạn chế ghost win cũ xài, nên cài tay )
– Driver Nvidia nên download trên trang web của Nvidia bản mới nhất, không download trên trang web của thương hiệu mình mua ( ví dụ P106 MSI, lên thẳng trang Nvidia download)
– Driver AMD dòng seri 500 download bản fix driver nhận đủ 6 VGA ( google )

Trả lời