Cập nhập website 9-2

Để tốt hơn cho trải nghiệm người dùng TanphatAD tiền hành nâng cấp :

  • Hệ thống bảng giá sỉ : https://tanphatad.com/bang-gia/  giúp các đại lý hoăc khách hàng có kiến thức chuyên ngành dễ tiếp cận với sp hơn
  • Hệ thống hình ảnh : chuyển từ link tuyệt đối ( domain tanphatad.com – thành tương đối /imag ) giúp giảm tải thời gian phân giải domain khi load hình ảnh
  • Css , và JS  tối ưu hóa việc chuyển các file dạng này bằng cách insert thằng vào trảng chủ , giúp cải thiện tốt thời gian load và nâng cao trải nghiệm người dùng

Sắp tới việc nâng cấp sẽ tiêp tục diễn ra giúp trải nghiệm nâng cấp khách hàng được tốt hơn

Thay mặt TanphatAD trân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Tanphatad.com trong thời gian qua !

 

Trả lời