Hỗ trợ Thu đổi vga -card màn hình , xác linh kiện vi tính giáp tết nguyên đán – Đắk Lắk

Bảng báo giá thu đổi linh kiện Hỗ trợ Thu đổi vga -card màn hình , xác linh kiện vi tính Tấn Phát AD – Đắk Lắk

Thu mainboard cũ, mainboard xác , thu màn hỏng nặng …

mainboard  775= 20k/1  ( các dòng mainboard g41 , mainboard 31 )
mainboard H110= 140k/1 ( gigabyte h110 , asus h110 , gigabte b250
mainboard H61 b75= 130k/1 ( gigabyte h61 , asus h61 )
mainboard H81 b85= 140k/1 ( gigabyte h81 , gigabyte b85 )
Main sever 1155= 50k/1
mainboard H55= 30k
mainboard 1366= 70k
Ổ cứng pc= 10k
R3 2g= 10k
R3 4g= 20k tản thép ko lấy
Ram cpu phế 5k
Vga 420= 120k
630 730 2gd3= 240k
730 2gd5= 280k
640 = 120k
650= 200k
730.1gd5/750.2gd5= 250k
750ti 2g= 600k
Vga phế 10k
470 570 4g= 1150
470 570 8g= 1550
1050ti.= 700
1060 3g mã chip 106-300=800

Tham khảo bảng giá thu linh kiện đang chạy :

Bảng giá thu linh kiện vi tính , laptop , PC tại BMT – từ ngày 16-10 đến ngày 20-10 – 2020

Bảng báo giá thu đổi linh kiện Hỗ trợ Thu đổi vga -card màn hình , xác linh kiện vi tính Tấn Phát AD – Đắk Lắk

Thu mainboard cũ, mainboard xác , thu màn hỏng nặng …

Tấn Phát AD 02/13 Y wang, BMT 0888195969  hoặc 0948509609

Thu mua Laptop – Macbook – ipad thu máy ngon ,máy cổ, máy chết đều thu  

Bảng báo giá thu đổi linh kiện Hỗ trợ Thu đổi vga -card màn hình , xác linh kiện vi tính Tấn Phát AD – Đắk Lắk

Thu mainboard cũ, mainboard xác , thu màn hỏng nặng …

Tấn Phát AD 02/13 Y wang, BMT 0888195969  hoặc 0948509609

Link blog : https://vantindaklak.blogspot.com/2021/01/ho-tro-thu-oi-vga-card-man-hinh-xac.html